Înscriere în clasa pregătitoare an școlar 2022 – 2023

ACTE NECESARE

 • Cerere tip de înscriere;
 • Copie certificat de naştere al copilului;
 • Aviz medic de familie/medicul școlar din care rezultă că este apt pentru școală;
 • Copie buletin pǎrinţi / susţinǎtor legal;
 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2022- 31 decembrie 2022recomandare de la unitatea de învățământ preșcolar – în original;
 • Dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului – în situația părinților divorțați;

STRǍZI ARONDATE:

 1. CARTIERUL BOGDAN VODǍ;
 2. CARTIERUL 1 DECEMBRIE 1918;
 3. CARTIERUL UNIRII;
 4. CARTIERUL NUCULUI;
 5. STRADA TUDOR VLADIMIRESCU;
 6. STRADA POPA LUPU;
 7. STRADA GEORGE COŞBUC;
 8. STRADA DRAGOŞ VODǍ;      
 9. STRADA GENERAL MOCIULSCHI;      
 10. STRADA TOMPA;
 11. STRADA PANDURILOR;
 12. STRADA FLORILOR;
 13. STRADA 9 MAI.

Număr locuri în clasa pregătitoare An școlar 2022 – 2023

 • 2 CLASE – învățământ TRADIȚIONAL – 44 locuri (cu posibilitatea organizării programului „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”)

Profesor învățământ primar, gradul didactic I – Ardelean Cecilia Alina

Profesor învățământ primar, gradul didactic I – Pop Mihaela Loredana

 • 1 CLASĂ – învățământ alternativ „STEP BY STEP” – 22 locuri

Profesor învățământ primar, gradul didactic II – Popovici Nadia

Profesor învățământ primar, gradul didactic I – Morăreț Alexandra

TOTAL: 66 locuri

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

11 APRILIE – 10 MAI 2022

Completarea de către părinți / tutori legal instituiți / reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 08:00 – 18:00 (luni-joi), respectiv 08:00 – 17:00 (vineri).

Criterii specifice de departajare pentru constituirea claselor pregătitoare în învățământul tradițional și Step by Step pentru anul școlar 2022 – 2023

Criteriul specificActe
Învățământ tradițional
Locul de muncă se află în apropierea școliiAdeverință de la locul de muncă
Unul dintre părinți a fost elev al școliiDocument doveditor (diploma de absolvire sau foaie matricolă sau adeverință de la școală)
Alternativa Step by Step
Copilul are frați care au fost/sunt școlarizați în alternativa educațională Step by StepAdeverință de la școală
Copilul provine de la o grădiniță Step by StepAdeverință de la grădiniță
Părinții lucrează în apropierea școliiAdeverință din care să reiasă adresa locului de muncă
Bunicii locuiesc în circumscripția școliiCopie buletin/carte de identitate al unuia dintre bunici și declarație pe proprie răspundere din care să reiasă gradul de rudenie cu copilul
Inscriere-clasa-pregatitoare-2022-2023-2

criterii-specifice-2022-2023

TELEFON VERDE ISJ MARAMUREȘ

0.800.816.262

Luni – Joi: 800 – 1630

Vineri: 800 – 1400

Lasă un răspuns