Cerere înscriere si etapa I clasa pegătitoare 2022-2023

Cererea se poate completa la sediul unității, sau se poate aduce completată pentru validare, împreună cu declarația pe proprie răspundere și celelalte acte solicitate.

ACTE NECESARE

  • Cerere tip de înscriere;
  • Copie certificat de naştere al copilului;
  • Aviz medic de familie/medicul școlar din care rezultă că este apt pentru școală;
  • Copie buletin pǎrinţi / susţinǎtor legal;
  • Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2022- 31 decembrie 2022 – recomandare de la unitatea de învățământ preșcolar – în original;
  • Dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului – în situația părinților divorțați;

Lasă un răspuns