CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2023 – ETAPA I ȘI ACTE NECESARE

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cererea-tip de înscriere (formular în format editabil – MS Word) poate fi descărcată de AICI.
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
  • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos” sau pot preciza diagnosticul constatat sau confirmat de alte specialități medicale (a nu se folosi sintagma „Apt de muncă / apt pentru…”)
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Lasă un răspuns