ANUNȚ CONCURS POST CONTRACTUAL

Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Sighetu Marmației, cu sediul în Sighetu Marmației, Str. Tudor Vladimirescu nr. 4-10, jud. Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Secretar școală , gradul I (S)

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Secretariat

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: superioare;

Cunoștințe avansate de operare calculator (Office, Excel motoare de căutare, platforme educaționale);

Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespendenței oficiale;

Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

Capacitate de muncă în echipă.

Disponibilitate la program flexibil de lucru;

Abilități de comunicare și relaționare cu publicul;

Vechime în domeniul studiilor: 7 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 26.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială George Coșbuc Sighetu Marmației, cu sediul în Sighetu Marmației, Str. Tudor Vladimirescu nr. 4-10, jud. Maramureș până la data de: 10.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 12.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 13.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 13.10.2023, ora 12.00-13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 18.10.2023, ora 14.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 18.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 19.10.2023, ora 10.00-12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.10.2023, ora 15.00
11. Proba practică 20.10.2023, ora 14.00
12 Afişarea rezultatului probei practice 23.10.2023, ora 12.00
12. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 23.10.2023, ora 12.00-13.00
13. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 24.10.2023, ora 14.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 24.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.10.2023, ora 15.00-15.30
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.10.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 25.10.2023, ora 12.00

anunt-post-secretar