Despre noi

Școala noastră își propune:

Să fie deschisă tuturor categoriilor de populație, promovând un învățământ modern, de calitate, cu finalități derivate din cerințele și orientările reformei în educație;

Să asigure o educație de bază pentru toți cetățenii.

Să asigure fiecărui elev condiții optime pentru desfășurarea procesului instructiv – educativ, un loc de viață, de socializare și de cultură.

Să urmărească elevii să fie formați ca cetățeni activi, conștienți de propria lor identitate în contextul local, național, european.

Să fundamenteze oferta educațională pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor din perspectiva durabilă și a asigurării coeziunii economice și sociale.

Să asigure învățarea permanentă – dimensiune majoră a politicii educaționale.

Să asigure respectarea drepturilor copilului în cadrul organizației noastre școlare.

Direcțiile de acțiune ale ofertei noastre educaționale sunt:

 • Implementarea spiritului reformei;
 • Să fim recunoscuți ca o școală:

–  care promovează ideea unității naționale prin diversitate culturală;

– care încurajează ideile inovatoare și performanță;

–  care își respectă elevii și dascălii;

–  care plasează interesele elevilor săi pe primul plan;

– care nu își compromite principiile etice.

Valorile promovate de întregul colectiv educațional sunt:

 • Calitate si profesionalism;
 • Comunicare;
 • Spirit de echipă;
 • Creativitate si realism;
 • Integritate ;
 • Responsabilitate;
 • Implicare;
 • Toleranță;
 • Spirit civic;
 • Incluziune si integrare.